16 Ağustos 2018 Perşembe

ARTIRIMLI KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ HAKKINDA DUYURU

11 Ekim 2014 Cumartesi 14:32 tarihinde eklendi | 1596 defa okundu

27 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2014/6787 sayılı “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının “Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları ile artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması” başlıklı 11 inci maddesine göre öğrencilerimizin ödemesi gereken katkı payı ve öğrenim ücretleri tekrar hesaplanarak Öğrenci Bilgi Sistemine yansıtılmıştır.

Aynı kararın “Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem” başlıklı 3 üncü maddesinde “Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.” hükmü yer almaktadır. Ancak, 2014-2015 eğitim öğretim dönemine ilişkin yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamış olmasından dolayı kayıt olma ve kayıt yenileme işlemlerinde standart katkı payı ve öğrenim ücretlerinin tahsilatına gidilmiş, artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması öğrencilerimize yansıtılamamıştır. Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması sonrasında öğrencilerimizin öğrenim süreleri ve derslere kayıtlanma sayıları dikkate alınarak artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti öğrencilerimizin ödemesi gereken tutar olarak Öğrenci Bilgi Sisteminde hesaplanarak aktif edilmiştir.

Artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulamasının getirdiği ders ücreti ödemelerinin 17 Ekim 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ödeme güçlüğünü hafifletebilmek amacıyla 400.00 TL ve üzerinde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesi yapması gereken öğrencilerimiz için taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 17 Ekim 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bizzat müracat etmeleri ve taksitlendirme işlemine ilişkin taleplerini ileterek işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Taksitlendirme imkanına ilişkin aşağıdaki tabloya göre, 17 Ekim 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar müracat eden öğrencilerimiz için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca taksitlendirme işlemi yapılacaktır.

Ders Ücreti

Taksitlendirme İmkanı

0 > Ders Ücreti < 400

Defaten Ödeme

400 >= Ders Ücreti < 800

2 Taksit

800 >= Ders Ücreti < 1200

3 Taksit

1200 >= Ders Ücreti < 3875

4 Taksit

 

Ödeme Tablosu

Taksit

Son Ödeme Tarihi

1. Taksit

17 Ekim 2014

2. Taksit

17 Kasım 2014

3. Taksit

19 Aralık 2014

4. Taksit

16 Ocak 2015