Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi Çilem KOÇAK

 

 

Bölüm Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi Dr. Remzi GÜRFİDAN

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 

PROGRAM TANITIMI

Bilişim bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak ortaya koyduğu bilgi toplumuna geçişte çok önemli rol oynayan bir kavramdır. Bilişimin birkaç yönü vardır. Bunlar; bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu olarak sınıflanabilir. Bilişim sektörü e-ticaret, e-devlet gibi modern dönüşümlerde payı olan bir sektördür ve büyük iş potansiyeli bulunmaktadır. TUBISAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneğinin) verilerine göre dünyada 22,7 milyar dolarlık bir bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) pazarı vardır. Türkiye'de ise 9 milyar dolarlık iletişim ve 650 milyon dolarlık yazılım pazarı olarak karşımıza çıkmaktadır ve üstelik kriz dönemlerinde dahi büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Öğrencilerimiz, bilgisayar donanımı, bu donanımların kurulumu, montajı, tamiri konularında eğitim görmekte, bilgisayar ağları, ağ teknolojileri konularında çalışmalar yapmaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, bir bilgi işlem merkezindeki veya firma içindeki bilgisayarların yönetim ve işletimi ile ilgili tüm bilgi ve deneyimlere sahip olacaklardır.

Türkiye'nin küreselleşmesinde ve çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve bu alandaki teknolojik bilimsel gelişmelerin Türkiye'de ve Avrasya ülkelerinde kullanımının teşvik edilmesi için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı yaratabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Bölümümüzde, öğrencilerimize güncel yazılım, donanım ve işletim teknolojileri eğitimi verilmektedir. Bu programcılık eğitimi hem nesnel tabanlı yazılım geliştirme hem de internet üzerinde yazılım geliştirme uygulamalarını kapsamaktadır. Yazılım geliştirmeye ek olarak güncel işletim sistemleri, bunların sunucular üzerine kurulumu ve yönetimi de program içinde yer almaktadır. Dolayısıyla pratik bilgi ve beceriler ile donanmış olarak mezun olacak öğrencilerimiz bu sayede orta ve büyük boy işletmelerde bilgi işlem uzman ve yöneticileri olarak iş bulma olanağına sahip olacaklardır. 

Mezunların Çalışabilecekleri İş Alanları

-Orta  boy işletmelerde sistem tasarımcısı, 

-Bilgi işlem uzmanı,

-Orta düzey yönetici olarak görev yapabilecek,

-Kendi işini kurabilecektir.

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sis.

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Enformasyon Teknolojileri

Fizik

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Kontrol Öğretmenliği

Matematik-Bilgisayar

Meteoroloji Mühendisliği

Uygulamali Matematik ve Bilgisayar

Uzay Mühendisliği

Yazilim Mühendisliği

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

ÖSYM’nin yayınladığı 2018 ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları tablosunda dikey geçiş sınavı (DGS) tercih kılavuzunda yer alan Elektronik Teknolojisi Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları;

 

 • Bilgisayar Programcılığı bölümünden geçilebilecek örgün lisans bölümler
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 •  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisli
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

 

Ders İçerikleri 3+1

2012 ylı sonrası ders planı