Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERDOĞAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Seda TÖZÜM AKGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Hakan DİDİNEN

Program Tanıtımı

Çevre Koruma ve Kontrol Programı, lise eğitiminden sonra ön lisans programı olarak iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları veya lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (YKS) ile seçilmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol programının I. Öğretimi bulunmaktadır.

 Programda, çevre mevzuatı, çevre kirliliği, çevre kirliliği kontrol teknolojileri ve arıtım yöntemleri, çevre analiz laboratuvarı, alternatif enerji kaynakları, ISO 14001 çevre ve ISO 9001 kalite yönetim sistemleri gibi mesleğe yönelik teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Öğrenciler eğitim süresinde yaptıkları 30+70 günlük staj sayesinde çevre mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. 

 2021 yılından itibaren 3+1 eğitim modeline geçerek nitelikli ara eleman yetiştirmeye devam etmektedir. 3+1 eğitim modelinde öğrenciler üç yarıyıl okulda bir yarıyıl ise işyerlerinde uygulamalı eğitim almaktadır.  Ayrıca başarılı olan öğrenciler stajdan sonra işe yerleşme imkanı da bulmaktadırlar. Program bünyesinde yer alan bir adet Çevre Laboratuvarı sayesinde uygulamalı dersler yapılarak mesleki becerilerin kazanılması amaçlanmaktadır.

Program amacı

 • Yaşanabilir bir çevre için güncel konuları takip ederek eğitim veren, çevre sorunlarına çözümler üretebilen,  çevre bilincini aşılamayı hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre sorunlarına çözüm arayan, toplum ve çevreye yönelik faaliyetlerde görev ve sorumluluk alan nitelikli mezun yetiştirmektir.

Program Hedefi

 • Su, hava, toprakların korunması, atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda bilgili,
 •  Hava, su, toprak analizleri yapıp, kirlilik düzeyini belirleyebilen,
 •  Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri tespit edebilen,
 •  Çevreyi kirleten katı, sıvı ve gaz atıklarının çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlayabilen,
 • Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (örneğin; fabrika ve bina projesini çizenlere) iletebilen,
 • Çevre sorunlarına duyarlı,
 •  Çevre laboratuvarlarında etkin bir şekilde çalışabilen, analiz becerisi olan
 • Toplum ve çevre ile ilgili projeler yapabilen ve düzenleyebilen,
 • Arıtma tesislerinin ve filtrelerin çalışma prensiplerini bilen,
 • Atık depolama usullerini bilen,
 • İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip,
 • Sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulamaları yapabilen,
 • Çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için her yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Mezuniyet için iki yıllık ders başarı ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir.

 

Bölümden/Programdan Mezun Olan Öğrencilerin DGS ile Yerleşebileceği Fakülte Bölümleri

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
2012 sonrası ders planı