21 Mart 2019 Perşembe

Staj İşlemleri

9673 defa okundu

1-      Staja çıkmak isteyen öğrencilerimiz ilk olarak Staj-A formunu bölüm sekreterliğinde kayda aldırıp imzalattıktan sonra işyerine onaylatacaklardır.

2-      Öğrencilerimizin, işyerine onaylattıkları Staj-A formunu okula getirip bölüm başkanından staj yeri uygundur onayı almaları gerekmektedir.

3-      Daha sonra bölüm sekreterliğinden Staj-B formu alınıp, ilgili bölümleri doldurularak Müdür ya da Müdür yardımcısına imzalatılacaktır.

4-      Bölüm sekreterliğinden alınacak olan iki adet Staj-C formunun sadece öğrenci bilgileri doldurulacak ve ikisine de fotoğraf yapıştırılacaktır.

5-      Bölüm sekreterliğinden alınacak olan sigorta formunun "Kimlik Bilgileri" bölümü doldurularak fotoğraf yapıştırılacaktır.

6-      Öğrencilerimizin PTT 'den e-devlet şifreleri almaları gerekmektedir.

7-      e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine girilerek

  • 4A Müstahaklık
  • 4B Müstahaklık
  • 4C Müstahaklık

belgelerinin çıktıları alınacaktır.

8-      Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi getirilecektir.

9-      Öğrencilerimiz ilk 8 maddede belirtilen

  • Staj-A formu
  • Staj-B formu
  • Staj-C formu
  • Sigorta Formu
  • Müstahaklık belgeleri
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

belgeleri ile birlikte en geç 22 Mayıs 2015 tarihine kadar bölüm sekreterliğine gelerek staj dosyalarını alabilirler.

Staj Yönergesi için tıklayınız.