• * Çağımızın Gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, temel eğitimi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim almış, tercih edilen, nitenikli, mesleki-teknik ara elemanlar yetiştirmektir.

 

  • * İlişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmektir.

 

  • * Araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendini adamış, Büyük Önder ATATÜRK'ün kurduğu cumhuriyetin kazanımlarına bağlı bireyler yetiştirmektir.