• * Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmektir.

 

  • * İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/ sanayi/ toplum işbirliğini ve taratıcı faaliyetleri sağlamada ulusal ve uluslar arası platformlarda tanınan, saygın ve lider, mensubu olmaktan gurur duyulan bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.