Yayın Tarihi: 30.08.2023 23:03
Değerli Öğrenciler ;
 
Bütünleme Başvuruları 23 Ocak Pazartesi günü 08:00-23:59 saatleri arasında yapılacaktır.
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 20. ve 21. maddeleri 21.09.2022 tarihinde değiştirilmiş olup, 
 
20.maddenin 12. bendine yapılan değişikliğe göre;
"Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin, sınavına gireceği tüm dersler için öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir."
 
21. Madenin 6.bendinde yapılan değişikliğe göre;
"Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin mazereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur."
 
Başvuruları yaparken yukarıdaki maddelerin dikkate alınması rica olunur. Sistem otomatik olarak FF-FD notlarını bütünleme listesine atmayacaktır. Öğrenciler seçmediği dersin bütünleme sınavına giremeyecektir.