Bölüm Başkanı


Öğretim Görevlisi Erhan ÖZKAN

Bölüm Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi Arda ATMACA

 

 

Bölüm Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi Elif KENGERALAN GÖKSU

 

PROGRAM TANITIMI

Mimari Restorasyon Programı, tarihsel ve kültürel anlamda değeri olan taşınmaz ve taşınabilir tüm kültür varlıklarının bilimsel ve doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlayarak geleceğe aktarılmasını amaçlayan bir ön lisans programıdır. Mimari Restorasyon Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, genel not ortalamalarının 2.00 veya üzerinde olması ayrıca 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.  Bu programda verilen eğitim ve öğretim; teorik ve uygulama dersleri, proje ve atölye çalışmaları, mesleki gelişim ve mesleki uygulamalar şeklinde olup koruma bilincine ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

Kültürel mirasın korunması  geçmiş kadar geleceğin değerlerini oluşturmak için de önemlidir. Bu noktada Mimari Restorasyon Programının amacı binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde;koruma bilincine sahip, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi, çağdaş gelişmeleri takip edebilen, pratik ve teorik becerilerle donatılmış koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, mimar ile çalışan elemanlar arasındaki iletişimi sağlayabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için; öğrenciler mimarlıkve sanat tarihi, arkeoloji, belgeleme teknikleri, koruma kuramı ve koruma teknikleri, geleneksel yapı türleri, yapım sistemleri ve malzemeleri, geleneksel el sanatları, teknik resim, rölöve çıkarma, analizyapma, mevcut durumu saptama, restitüsyon ve restorasyon projelerini çizme,bilgisayar destekli çizim yapabilme gibi bir çok alanda eğitilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; ön lisans diploması ve tekniker unvanı almaktadırlar, Arkeolog, sanat tarihçi, mimar, inşaat mühendisi vb. disiplinlerin mensuplarıyla birlikte çalışabilmektedirler.

Restorasyon konularında faaliyet gösteren,

 • Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı,
 • Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Belediyeler gibi kamu kurumlarında,
 • Tüm müzelerde,
 • Milli Saraylarda,
 • Arkeolojik kazı ekiplerinde
 • Mimarlık - mühendislik ofislerinde ve şantiyelerinde çalışabilmektedirler.

 

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

ÖSYM’nin yayınladığı 2018 ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları tablosunda dikey geçiş sınavı (DGS) tercih kılavuzunda yer alan Mimari restorasyon Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları;

 • Mimarlık
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • El Sanatları
 • Eski Çini Onarımları
 • Tezhip
 • Tezhip (Süsleme)
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Restorasyon ve Konservasyon

Ders İçerikleri 3+1

2012 sonrası ders içerikleri