Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Ayfer Sultan GENÇ

Öğr. Gör. Dr. Fatih ZEYBEK


Öğr. Gör. Abdullah KOÇER

PROGRAM TANITIMI

Ülkemizde küçük işletmelerle 1950'lerden itibaren faaliyet gösteren giyim üretimi, 1980'den sonra dünya pazarına hızla girmiş ve küresel piyasaya açılmıştır. Bu alanda son yıllarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Türk ekonomisinin lokomotifi olan tekstil ve hazır giyim sektörü, iç ve dış pazarlara yaptığı satışlarla ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Giyim üretim teknolojisi, emek-yoğun yapısı sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu alandaki yüksek istihdam oranları, toplumun refahı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücü sağlamak için başvurulan kaynakların başında Giyim Üretim Teknolojisi Programı gelmektedir. Bu program, giyim üretim teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır ve eğitim süresi iki yıl olup dört yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler yarıyıllıktır ve öğrenciler, 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, genel not ortalamalarının 2.00 veya üzerinde olması ve 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Ayrıca meslek yüksekokulumuzda öğrencilerimiz 3. yarıyıl veya 4. yarıyılda iş yeri eğitimi dersi kapsamında dönem boyunca işletmelerde çalışıp kendilerini geliştirmektedirler.  Bu programda verilen eğitim ve öğretim; teorik ve uygulama dersleri, proje ve atölye çalışmaları, mesleki gelişim ve mesleki uygulamalar şeklinde olup sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

Giyim üretim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımına açık, ürün ve süreçleri teknolojik, çevresel ve toplumsal duyarlılıkları dikkate alarak, optimum şartlarda planlayabilme, üretebilme ve yönetebilme becerilerine sahip, sektörün ihtiyaçlarını sanat, estetik ve tasarım referansı ile karşılayabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirme amacındayız. Hedefimiz, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, sektördeki yönelmeleri önceden tahmin edebilen eğitim modelleri ve müfredatları geliştirerek ve iş dünyası ile işbirliğinin sürekliliğini sağlayarak, Tekstil-Giyim endüstrisinin ilgili branşlarında teknolojik ve yapısal gelişmelere uyum sağlayabilen, edindiği teorik bilgileri uygulamaya çevirebilen, müşteri temsilciliği, üretim bölümlerinde; planlama, model tasarımı, koleksiyon ve numune hazırlama, kesim, montaj, ütü, kalite kontrol aşamalarında üretim sonuna kadar mamulün her safhasında üretime yönelik nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Giyim ve Üretim Teknolojisin mezun olan öğrencilerimizin yerleşebileceği birçok iş alanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

 

·         Konfeksiyon sektörünün Tasarım, Planlama, Kesim, Kalıp, Üretim, Kalite Kontrol, Pazarlama departmanlarında,

·         Dokuma, Örme, Baskı departmanlarının hem üretim hem de tasarım departmanlarında
Tekstil fabrikalarının desen tasarım, ürün geliştirme departmanlarında,

·         Moda evlerinde 

·         Model hanelerde 

·         Moda Ajanslarında,

·         Tasarım Stüdyolarında 

·         Bilgisayar Tekstil ve tasarım programları eğitimini veren, pazarlamasını yapan kurumlarda çalışabilir,

·         Bireysel işletmelerini kurabilirler.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

ÖSYM’nin yayınladığı 2024 ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları tablosunda dikey geçiş sınavı (DGS) tercih kılavuzunda yer alan Giyim ve Üretim Teknoloji Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları;

·         Moda Giyim Tasarımı

·         Moda Tasarımı

·         Tekstil

·         Tekstil Mühendisliği

·         Tekstil Tasarımı

·         Tekstil ve Moda Tasarımı

·         Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açık Öğretim)

·         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açık Öğretim)

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açık Öğretim)

·         İktisat (Açık Öğretim)

·         İşletme (Açık Öğretim)

·         Kamu Yönetimi (Açık Öğretim)

·         Maliye (Açık Öğretim)

·         Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık Öğretim)

·         Uluslararası İlişkiler (Açık Öğretim)