İnşaat Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Muhammet ERTEN

Öğretim Görevlisi Mutlu İrem TUNCER

Burak ÇEŞMECİ

Öğretim Görevlisi Burak ÇEŞMECİ

İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı

 

PROGRAM TANITIMI

İnşaat sektörünün gerek üretim gerek satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek niteliklere sahip olur. Yapı Denetimi programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması,  asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

Yapı denetim programının amacı, öğrencilerini araştırmaya teşvik eden ve bu alanda, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek, bilgi ve beceriye sahip, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan elemanlar yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde hizmet veren özel kuruluşlarda (Yapı Denetim Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Proje Büroları) iş bulmaları veya çeşitli devlet kuruluşlarında çalışmaları mümkün olacaktır.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

ÖSYM’nin yayınladığı 2018 ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları tablosunda dikey geçiş sınavı (DGS) tercih kılavuzunda yer alan Yapı Denetimi Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları aşağıda yer almaktadır.

  • İnşaat Mühendisliği
  • Restorasyon ve Konservasyon

 

Ders İçerikleri 3+1

2012 sonrası ders planı